Що таке ERP-система управління підприємством та де її краще розмістити?

ERP - популярне програмне рішення, яке допомагає оптимізувати бізнес-процеси компаній різних розмірів та індустрій. У цій статті ми виділимо основні принципи роботи та переваги ERP, а також розглянемо питання щодо вибору інфраструктурної платформи для цієї системи.

Що таке ERP та навіщо вона бізнесу?

ERP - це "планування ресурсів підприємства", тобто стратегія організації бізнес-процесів. Серед таких процесів – оптимізація виробничих операцій, управління активами, фінансовий менеджмент та управління ризиками, робота з персоналом тощо. ERP-система – це комплекс програмних інструментів, які допомагають вирішувати ці завдання.

Програмний комплекс ERP охоплює всі аспекти бізнесу та поєднує їх у централізовану систему. Це допомагає компанії орієнтуватися в тому, що вона робить, які засоби має, як розподіляти дохід, про що звітувати фіскальним органам, як працювати зs співробітниками, куди розвиватися і як пристосуватися до поточної ситуації, щоб досягти стратегічної мети.

Ринок ERP-рішень різноманітний і залежить від локальних умов. Популярні приклади ERP-систем – Oracle, SAP, Microsoft Dynamics та 1С.

Ось кілька основних принципів роботи ERP, які будуть корисні для бізнесу:

 • працює у режимі реального часу;
 • загальна для всіх користувачів фірми база даних, яка підтримує всі додатки (прикладні модулі);
 • узгодженість та взаємопов'язаність модулів;
 • кросплатформність: може працювати на різних серверах та операційних системах;
 • доступ до системи через клієнтський інтерфейс незалежно від часу доби та розташування;
 • різні рівні доступу користувачам як вертикально (ієрархії оргструктури компанії), так і горизонтально (залежно від відділу);
 • варіанти розгортання: на сервері або у хмарі.

Основне завдання ERP-системи – оптимізація бізнес-процесів компанії. Це досягається за рахунок автоматизації, систематизації та аналітики. Автоматизація ERP звільняє значну частку ресурсу співробітників. Наприклад, система самостійно формує звіти на основі вихідних даних. Це дозволяє скоротити як витрати, так і ймовірність помилок.

Користувачі ERP працюють із єдиною базою даних. Важлива інформація не зберігається на персональних ПК співробітників, що підвищує безпеку та спрощує доступ до інформації. При цьому рівні доступу у працівників залежать від ієрархії в оргструктурі, профілю діяльності та інших факторів. Співробітники не залежать від географічного розташування або платформи, на якій підключаються до ERP. Віддалені співробітники можуть входити в систему з мобільних гаджетів на Android або MacOS, а офісні співробітники можуть бути підключені до корпоративного Windows.

Об'єднання даних сприяє комплексній бізнес-аналітиці. У ERP зберігаються дані, наприклад, про інвентар компанії, ланцюжки поставки, клієнтів, прибутки тощо. На основі аналітики ERP можна планувати продажі за рахунок аналізу попиту, стежити за складом компанії та виявляти зайві витрати. Також система допомагає аналізувати та оптимізувати роботу відділів компанії за рахунок повної та уніфікованої звітності.

Структура ERP-системи

ERP-системи використовують модульну архітектуру. Це дозволяє компонувати інформаційну систему поетапно, відповідно до пріоритетності завдань. Наприклад, ви можете впровадити спочатку модуль бухгалтерського обліку, модуль управління складськими запасами, а пізніше підключити CRM і модуль управління персоналом. Якщо вам не потрібен повний комплекс програм, то архітектура ERP-системи дозволяє встановити тільки необхідні.

ERP-системи підтримують мультимовність, мультивалютність та адаптивність до законодавства різних країн. Це буде корисно транснаціональним корпораціям та компаніям, орієнтованим на міжнародний ринок. Однак ця перевага також є актуальною для невеликого бізнесу. Швидше за все, в ERP за замовчуванням доступна ваша мова та валюта, а особливості законодавства враховані. Таким чином, вам не доведеться довго шукати відповідне рішення або доопрацьовувати функціонал.

Систему можна масштабувати залежно від організаційної структури підприємства. Це передбачає можливість підтримувати в єдиній системі різні рівні корпоративної оргструктури (материнська та дочірня компанія, філії, афілійовані структури тощо), різноманітні форми власності, різні схеми оподаткування, плани рахунків, облікові політики тощо. Цей принцип використовується при формуванні комплексу ERP для фірм з територіально розподіленою структурою.

Значною мірою переваги комплексної системи обліку ERP є наслідком її ключових принципів і структури:

 • акумулює, обробляє та видає у вигляді звітів інформацію, необхідну для прийняття рішень;
 • автоматизує документообіг та процеси управління компанією;
 • підвищує ефективність роботи користувачів із допомогою використання IT-алгоритмів, процесів, інструментарію;
 • забезпечує повний контроль за діяльністю кожного відділу фірми та процесом виробництва;
 • оптимізує та синхронізує бізнес-процеси;
 • скорочує витрати та видатки, пов'язані з розподіленою оргструктурою бізнесу;
 • спрощує аналітику та побудову прогнозів, підвищує ефективність прийняття рішень;
 • дає інструменти для роботи з персоналом: наймання, розвиток, мотивація, навчання, управління лояльністю тощо;
 • підвищує безпеку корпоративної інформації за рахунок ІБ-політик та розмежування доступу до даних;

Кожна компанія, яка використовує ERP-рішення, доповнить список власних переваг. Проте головний наслідок перелічених переваг – зростання прибутку за допомогою оптимального управління ресурсами та прозорості інформації.

Оренда ІТ-інфраструктури у провайдера – вигідне рішення для розміщення ERP

Яку IT-інфраструктуру вибрати для ERP?

Встановлюючи ERP на локальному сервері компанії, важливо передбачити перспективу зростання бізнесу. Необхідно вибрати параметри сервера, які будуть справлятися з ресурсомісткими завданнями ERP у міру масштабування. Для цього необхідні компоненти класу Enterprise, тобто призначені для промислового використання. Такі компоненти зазвичай недешеві. Інфраструктура для критично важливої системи також має бути стійкою до відмови. Доведеться дублювати компоненти, що збільшить витрати як мінімум у 2 рази.

Розміщення ERP on-premises – трудомісткий та витратний процес на етапі створення інфраструктури, проте завдання ускладнюється необхідністю утримувати сервер. Компанії доведеться наймати IT-штат для підтримки сервера, виділяти приміщення під ЦОД та оплачувати електроенергію. Також варто пам'ятати, що сервер – не одноразове придбання. Компоненти необхідно періодично актуалізувати. Компаніям, для яких це невигідно, варто вибрати оренду IT-інфраструктури.

Компанії, яка орендує сервер для ERP, не потрібно купувати компоненти, забезпечувати відмовостійкість або утримувати інфраструктуру – цим займається провайдер. Крім того, конфіденційні дані компанії безпечніше зберігати у захищеному дата-центрі, ніж у локальному ЦОД. Наприклад, сервери SIM-Networks зберігаються в дата-центрі Німеччини, сертифікованому за стандартом ISO/IEC 27001. Міжнародний сертифікат підтверджує відповідність стандартам безпеки, а закони Німеччини захищають дані від незаконного вилучення.

Серед недоліків оренди сервера – обмежені можливості масштабування. Якщо компанії потрібно більше ресурсів, доведеться орендувати новий сервер із відповідною конфігурацією та переносити в нього систему. Проблема відмовостійкості також вирішується лише частково. Надійні провайдери дублюють компоненти, блоки живлення та мережеві комунікації, проте можливості резервування обмежені на архітектурному рівні.

Оренда хмари надає всі переваги оренди інфраструктури, а також вирішує проблему масштабування та відмовостійкості. Хмара будується з урахуванням кластера серверів, причому одного процесу застосовуються потужності кількох фізичних машин. Ці ресурси представлені користувачеві як єдиний пул. У будь-який момент можна додати обчислювальні потужності або вимкнути ті, що не використовуються; ціна у своїй змінюється відповідно. Це дозволить миттєво розширювати інфраструктуру, не купуючи обладнання та не переносячи дані на новий сервер.

ERP-система у хмарі

Відмова одного чи навіть кількох серверів не вплине на працездатність системи за рахунок кластерної архітектури. Це важливо для програм, для яких безперервна робота – критичний фактор. ERP – одна з таких програм. Крім того, у деяких хмарах дублювання компонентів передбачено на рівні архітектури. Наприклад, ми використовуємо схему дублювання 2N+1 – у кожного компонента є паралельна копія та ще одна резервна.

Хмара – гарний варіант для розгортання ERP за рахунок низки заходів безпеки. У хмарній інфраструктурі використовується апаратне шифрування дисків та захищені канали передачі даних. Деякі провайдери використовують встановлені сервіси, які забезпечують безпеку в хмарі. Наприклад, у хмарах SIM-Networks за замовчуванням доступні файерволи, DDoS-захист та VPN. Це захистить дані про внутрішні процеси компанії від зловмисників.

Запобігання втраті даних є важливим фактором, який варто враховувати при виборі інфраструктури ERP-системи. На випадок відмови інфраструктури потрібний механізм, який збереже документацію, звіти та аналітику компанії. Для цього часто використовується сервіс автоматичного резервного копіювання – BaaS (Backup-as-a-Service). На відміну від резервування даних на локальному сервері, вам не доведеться налаштовувати бекапи самостійно: BaaS – готовий інструмент.

1С у Хмарі

1С в хмарі

Дізнайтеся, як розгорнути програми 1С в продуктивній хмарі

Дізнатися більше

Як краще користуватися перевагами ERP?

ERP – це комплекс інструментів, який оптимізує бізнес-процеси компанії. Об'єднання даних в єдину систему, комплексний аналіз роботи відділів, автоматичне фінансове прогнозування, зручне планування продажів – переваги, які будуть корисні будь-якій компанії. Важливий етап застосування ERP-системи – вибір платформи.

Розміщення ERP у локальній інфраструктурі змушує компанію витрачати час та ресурси на IT за рахунок купівлі та оновлення обладнання, підтримки сервера, утримання штату адміністраторів тощо. Саме тому, наприклад, ERP-систему для малого бізнесу, вигідніше розгорнути на базі орендованої інфраструктури. Провайдер бере ці завдання на себе, і компанія заощаджує кошти.

Вибір платформи для ERP – багато в чому індивідуальне питання. Однак різні інфраструктурні рішення мають характеристики, які слід враховувати при виборі. Орендувати сервер класу Enterprise вигідніше, ніж купувати свій. Однак у сервері складніше організувати відмовостійкість та передбачити масштабування. Якщо ці завдання є пріоритетними для вашої компанії, варто розгорнути ERP-систему в хмарі.

Чи була ця стаття корисною?

Сподобалася стаття?

Згода на використання файлів cookie

Натискаючи "Я згоден", ви даєте згоду на використання файлів cookie на нашому веб-сайті, щоб надати вам найбільш релевантний досвід, запам'ятовуючи ваші уподобання та повторні відвідування. Однак ви можете відвідати "Керування файлами cookie", щоб надати контрольовану згоду. Детальніше

Налаштування файлів cookie

Функціональні

Необхідні файли cookie мають важливе значення для основних функцій веб-сайту, і без них веб-сайт не буде працювати належним чином.

Аналітичні

Аналітичні файли cookie використовуються для розуміння того, як відвідувачі взаємодіють із веб-сайтом.

Рекламні

Рекламні файли cookie використовуються для надання відвідувачам релевантної реклами та маркетингових кампаній.