Локальна чи Хмарна Інфраструктура для Бізнесу: що вибрати?

Рано чи пізно в кожному бізнесі виникає питання про те, як краще побудувати свою IT інфраструктуру. Чи варто йти у хмари або краще покладатися на традиційну локальну інфраструктуру? Щоб вирішити це питання, важливо враховувати багато факторів, які визначають бізнес-процеси у вашій компанії зараз.

Локальна інфраструктура

Хмара VS локальна інфраструктура

Якщо коротко і простими словами, локальна інфраструктура – це обладнання, розміщене в приміщенні клієнта і залежить від його налаштувань, підключення до мережі, джерел живлення та умов зберігання. Під поняттям «хмарна інфраструктура» часто мають на увазі не хмару як технологію, а щось віддалене – програмне забезпечення або сервер провайдера. Іншими словами, хмарна інфраструктура – це структура з кількох серверів із надбудованим ПЗ, яка надає обчислювальні ресурси та сховища даних через Інтернет.

Так склалося еволюційно, що хмарні та локальні інфраструктури завжди протиставлялися. Так, ці середовища обчислень принципово відрізняються за низкою моментів: структура витрат, масштабованість, доступ та безпека, дотримання юридичних норм. Існує і безліч інших факторів, що позначають цю різницю, але, як правило, саме вищезазначені пункти стають ключовими в процесі прийняття рішення чи використовувати хмару.

Хмари набули широкого поширення завдяки небаченій раніше гнучкості. Провайдери стали пропонувати неймовірні варіанти конфігурацій під будь-який бюджет та розмір бізнесу. Із іншого боку, локальне ПЗ завжди вважалося вкрай надійним, безпрецедентно безпечним і з максимальним рівнем контролю.

Але чи так само актуальними залишаються ці твердження зараз? Чи варто протиставляти ці поняття, як два ворогуючі світи? Існує думка, про це раніше писали Gartner, що йде тенденція до симбіозу. Це розумне поєднання локальних застарілих систем із новими хмарними програмами, для оптимізації витрат на інфраструктуру, актуалізації процесів та вирішення необхідних бізнес-завдань.

Що означає локальна інфраструктура? Для локального встановлення потрібне серверне обладнання, ліцензії на програмне забезпечення, параметри інтеграції та ІТ-персонал для підтримки та вирішення потенційних проблем, які можуть виникнути.

Локальна інфраструктура

Для будь-якого бізнесу безпека даних завжди буде в пріоритеті, незалежно від того, де розміщується корпоративне програмне забезпечення, у хмарі або локально. Але в деяких галузях це питання жорстко регулюється законодавством, а тому часом підприємствам нічого не залишається, як розміщувати свої програми локально. Іноді просто усвідомлення того, що всі комерційні таємниці бізнесу знаходяться на власних серверах у своєму приміщенні, дозволяють топ-менеджменту компанії спати спокійно.

Що таке локальна інфраструктура? Для локального розміщення потрібне власне серверне обладнання, ліцензії на програмне забезпечення, можливості інтеграції та наявність ІТ-фахівців для підтримки та вирішення потенційних проблем, які можуть виникнути. Простими словами підприємство купує ліцензію чи копію ПЗ, яке повністю забезпечує процеси бізнесу, і розміщує у себе.

Вважається, що оскільки весь екземпляр програмного забезпечення знаходиться на території організації, безпека вища, ніж при розміщенні інфраструктури у хмарі.

Найбільшим недоліком локальних середовищ часто називають витрати на організацію, управління та обслуговування, які можуть бути значно вищими, ніж у середовищі хмарних обчислень. Ці суми зазвичай значно вищі, ніж при організації хмарної інфраструктури. При цьому сюди не включено витрати на обслуговування, за яке відповідає компанія, коли щось ламається або не працює. Також слід пам'ятати що обладнання має неприємну властивість старіти з часом, а у провайдера воно оновлюється непомітно і безболісно для користувача.

Хмарна інфраструктура відрізняється від локальної одним принциповим моментом. Компанія розміщує ІТ-інфраструктуру та програмне забезпечення не в локальному середовищі, простими словами – не на своїх підприємствах на серверах, а постачальник розміщує все це у своєму хмарному середовищі.

Інфраструктура у хмарі

Під хмарою слід розуміти обчислювальну платформу з урахуванням безлічі фізичних серверів, яка використовує технологію віртуалізації до створення віртуальних машин із гнучкими конфігураціями. Хмарна інфраструктура відрізняється від локальної одним важливим моментом. Компанія розміщує свою ІТ-інфраструктуру і ПЗ не у власному локальному середовищі, простими словами - не у себе в приміщенні на серверах, а постачальник розміщує все це у себе, у його хмарному середовищі. Так, компанія може замовляти необхідний обсяг потужностей, збільшувати чи зменшувати масштаб залежно від загального використання, вимог користувачів та зростання компанії та сплачувати за необхідності.

Хмарний сервер використовує віртуальну технологію для розміщення програм компанії поза офісом. Капітальні витрати відсутні, можна регулярно створювати резервні копії даних, а компанії мають платити лише за ресурси, що використовуються. Для тих організацій, які планують активне глобальне розширення, хмара має ще більшу привабливість, оскільки вона дозволяє інфраструктурі масштабуватися з мінімальними зусиллями.

Хмарна інфраструктура

Що краще? Як обрати

Отже, існує низка фундаментальних відмінностей між локальним та хмарним середовищами. Який шлях є правильним для вашого підприємства, повністю залежить від ваших потреб та того, що ви шукаєте в рішенні.

Варто зазначити, що зараз протистояння між хмарними та локальними рішеннями, якщо воно справді існувало, стає менш антагоністичним.

Стираються різкі межі відмінності між хмарним та локальним середовищами, якщо розглядати з точки зору розробників додатків. Отже, пропонуємо перерахувати найпоширеніші фактори, які максимально впливають на ухвалення рішення.

Витрати

Підприємства, що розгортають ПЗ локально у своєму приміщенні, несуть відповідальність за поточні витрати на серверне обладнання, енергоспоживання та простір.

Підприємствам, які використовують модель хмарних обчислень, потрібно платити лише за необхідні ресурси, без будь-яких витрат на технічне обслуговування та утримання, а ціна коригується в залежності від того, скільки споживається потужностей.

Але якщо аналізувати модель ціноутворення та витрати як фактор вибору, то зараз можна знайти різні варіанти. Для рознесення в часі витрат на локальну інфраструктуру можна скористатися кредитом або щедрістю інвесторів.

Так, можна уникнути капітальних початкових витрат на ІТ-інфраструктуру, але все ж таки суму вам доведеться виплатити і завжди залишаються фінансові ризики на стороні підприємства.

Реалізація

Локальне середовище називається так тому, що розгортається всередині компанії та в ІТ-інфраструктурі підприємства. Компанія несе відповідальність за підтримку рішення та всіх пов'язаних із ним процесів. У середовищі хмарних обчислень, чи то приватна, публічна або гібридна хмара, ресурси розміщуються на території постачальника послуг.

Однак завдяки популярності контейнерних платформ, подібних до Kubernetes – ПЗ для автоматизації розгортання, масштабування та координації, – з їх допомогою організується шаблонне, в позитивному сенсі, розгортання.

Процес реалізації буде для кінцевого користувача без відчутних відмінностей незалежно локально або в хмарі побудована ваша інфраструктура. А тому й керування багатьма робочими процесами сьогодні виглядатиме однаково. Не важливо, як і де було реалізовано середовище, де виконуються обчислення, підприємства можуть отримати доступ до цих ресурсів у будь-який час.

Масштабування

Очевидно, що у цьому пункті локальна інфраструктура сильно здає свої позиції. Не так просто масштабуватися вгору і вниз, ці зміни завжди будуть пов'язані з тривалим процесом закупівлі та налаштування нового обладнання. Для хмарного середовища дуже просто масштабуватися на вимогу для розширення ІТ-середовища та надання ресурсів при потребі в додаткових потужностях. Послуги загальнодоступних хмарних обчислень пропонують майже необмежену масштабованість.

Масштабована хмарна архітектура можлива завдяки віртуалізації. На відміну від фізичних машин, ресурси та продуктивність яких задані відносно, віртуальні машини мають високу гнучкість і можуть легко збільшуватися або зменшуватися. Їх можна перемістити на інший сервер або розмістити на декількох серверах одночасно; робочі навантаження та програми можуть бути перенесені на більші віртуальні машини при необхідності.

Сторонні постачальники хмарних послуг мають усі великі апаратні та програмні ресурси, які доступні для швидкого масштабування, чого окремий бізнес не міг би досягти самостійно економічно ефективно.

Контроль та безпека

У локальному середовищі бізнес зберігає всі свої дані та повністю контролює, що з ними відбувається. Через додаткові турботи про конфіденційність компанії із строго регульованих галузей часто не наважуються перейти в хмару.

У середовищі хмарних обчислень багато компаній і постачальників переймаються проблемою володіння даними. Дані та ключі шифрування знаходяться у вашого стороннього постачальника. Якщо станеться непередбачуване і виникне час простою, є можливість вчасно не отримати доступ до цих даних.

Часто питання безпеки залишається вирішальною перешкодою для розгортання хмарних обчислень. Хмарні провайдери забезпечують ретельніший контроль доступу, ніж більшість локальних середовищ. Вони підтримують свої середовища в робочому стані і дотримуються суворіших правил безпеки, ніж фахівці, які керують локальною інфраструктурою.

Нормативні вимоги

Кожна з компаній у будь-якій галузі працює під певною формою регулюючого контролю. Для урядових компаній, а також для низки підприємств, галузеві та нормативні документи яких суворо регламентуються, дуже важливо, щоб зберігання даних чітко відповідало вимогам закону. Тому іноді локальне розміщення інфраструктури навіть не предмет вибору самої організації.

Підприємства, які обрали модель хмарних обчислень, повинні виявити належну обачність та переконатися, що їхній сторонній постачальник відповідає всім різноманітним нормативним вимогам у своїй галузі.

Конфіденційні дані мають бути захищені, а конфіденційність клієнтів, партнерів та співробітників має бути забезпечена.

При виборі постачальника хмарної інфраструктури слід пам'ятати також про SLA. Угода про рівень послуг (Service-level agreement) має важливе значення для забезпечення розуміння сторонами, постачальником та клієнтом, єдиного стандарту обслуговування та послуг, у тому числі вимог доступності. Уклавши таку угоду, постачальник та клієнт мають чітко задокументований метод роботи відповідно до своїх взаємних очікувань.

Як приклад такої угоди – SLA SIM-Networks.

Хмара vs локальна інфраструктура

У реальному бізнесі

Тепер варто поговорити про застосування локальних та хмарних інфраструктур у роботі бізнесу різних галузей. Застосування інфраструктур може бути найрізноманітнішим: зберігання даних, розваги, управління, соціальні мережі, освіта, мистецтво, GPS та багато інших.

1. Сховище даних

Хмарні обчислення дозволяють зберігати та отримувати доступ до даних, таких як файли, зображення, аудіо та відео. У вік великих даних локальне зберігання величезних обсягів бізнес-даних вимагає все більше місця, великих швидкостей і зростаючих витрат. Саме тут у гру вступає хмарне сховище, де компанії можуть зберігати дані та отримувати доступ до них за допомогою декількох пристроїв.

Наприклад, у хмарі SIM-Networks є високошвидкісне сховище даних IO1. Воно створено для клієнтів, проекти яких містять високонавантажені сервіси, та потребують високої продуктивності дискової підсистеми.

Додаткова перевага – більша кількість операцій вводу/виводу для програмного забезпечення, яке працює з даними на диску в однопотоковому режимі. Оптимальним варіантом підвищеної продуктивності буде комбінація використання сховища IO1 разом із високочастотними ядрами.

Тут за посиланням ви можете прочитати цікавий досвід фахівців SIM-Networks, як перенести цілих 25 TB даних ІТ-інфраструктури клієнта.

2. Резервне копіювання та відновлення

Постачальники хмарних послуг пропонують не тільки безпечне сховище, а й засоби резервного копіювання даних та ресурсів у хмарі. У локальній обчислювальній системі резервне копіювання даних є складною проблемою, а у разі аварії дані можуть бути втрачені назавжди. За допомогою хмарних обчислень дані можна легко відновити з мінімальними збитками у разі непередбачених ситуацій.

У своїй роботі інженери SIM-Networks часто виконують завдання міграції в хмару, налаштування VPN і BaaS (резервне копіювання даних). Які вимоги до інфраструктури висуває замовник? Як перенесли віртуальні сервери клієнта у хмару та налаштували послугу BaaS? Докладніше можна прочитати тут.

3. Аналіз Big Data

Важливу роль відіграє застосування хмарних обчислень в глибокому аналізі даних. Надзвичайно великий обсяг даних (Big Data) унеможливлює їх зберігання, а головне, обробку та аналіз із використанням традиційних систем управління даними. Завдяки необмеженому обсягу сховища у хмарі підприємства можуть зберігати Big Data, і що більш важливо, обчислювальні потужності та можливість їх масштабування для обробки та аналізу цього величезного масиву даних, щоб отримувати цінну інформацію про бізнес.

4. Тестування та розробка

Програми хмарних обчислень забезпечують найпростіший підхід до тестування та розробки продуктів. У локальних середовищах потрібно більше часу та грошей на налаштування ІТ-ресурсів та інфраструктури, а також необхідної робочої сили. Хмарні обчислення надають масштабовані та гнучкі сервіси, які підприємства можуть використовувати для розробки, тестування та розгортання продуктів.

5. Антивірусні програми

Із хмарними обчисленнями поставляється антивірусне хмарне програмне забезпечення, яке зберігається в хмарі, звідки воно відстежує віруси і шкідливі програми в системі організації і виправляє їх. Для локальних середовищ про антивірусне програмне забезпечення у своїй системі підприємствам варто подбати окремо.

6. Програми e-commerce

Додатки e-commerce у хмарі дозволяють користувачам швидко реагувати на можливості, що виникають, пропонують нові підходи до виконання завдань із мінімальними витратами і часом. Яскравий приклад – сезонна зміна інтенсивності продажів. Через здатність швидко налаштовуватись і гнучко масштабуватися хмарне середовище легко використовувати для управління даними клієнтів, даними про продукти та іншими операційними системами, дуже просто здійснювати сезонне масштабування, залежно від навантаження.

7. Обчислення в освіті

Із низки причин невід'ємною частиною сучасного суспільства стала дистанційна освіта. Це та сфера, де застосування хмарної інфраструктури стало рятівним. Електронне навчання, онлайн-програми дистанційного навчання та студентські інформаційні портали – ось деякі з ключових застосувань хмарних обчислень в освітньому секторі. У такому навчальному середовищі студентам, викладачам та дослідникам надаються всі сучасні інструменти для навчання, викладання та експериментів, щоб усі учасники процесу могли підключатися до хмари своєї установи та отримувати доступ до даних та інформації.

Хмарний сервер

Хмарний сервер

Дізнатися більше про високодоступну публічну хмару SIM-Cloud

Дізнатися більше

І на завершення

Поки в багатьох офісах точаться суперечки про переваги і недоліки локального середовища в порівнянні з хмарним, пропонуємо згадати про ще одну модель, яка поєднує в собі найкраще з обох світів.

Гібридне хмарне рішення – це рішення, що включає елементи різних типів розгортання моделей ІТ. Гібридна інфраструктура включає як локальну, так і хмарну інфраструктуру, а також технологію, яка з'єднує різні хмарні ресурси і спрощує управління робочих навантажень у хмарі, контроль і аналіз даних, і як результат, ведення бізнес процесів компанії.

IN
Авторка
Alexandra Balykina

Олександра Баликіна – професіонал у галузі IT з магістерським ступенем у галузі інформаційних керуючих систем та технологій. Вона ділиться ідеями та досвідом у своїх статтях, присвячених актуальним темам хмарних обчислень. Крім того, вона захоплена морем і всім, що пов'язане з водою, що приносить їй натхнення та радість. Олександра також практикує Кундаліні-йогу, яка допомагає їй досягати гармонії та балансу у роботі та особистому житті.

Чи була ця стаття корисною?

Теги:

#хмара

Сподобалася стаття?

Згода на використання файлів cookie

Натискаючи "Я згоден", ви даєте згоду на використання файлів cookie на нашому веб-сайті, щоб надати вам найбільш релевантний досвід, запам'ятовуючи ваші уподобання та повторні відвідування. Однак ви можете відвідати "Керування файлами cookie", щоб надати контрольовану згоду. Детальніше

Налаштування файлів cookie

Функціональні

Необхідні файли cookie мають важливе значення для основних функцій веб-сайту, і без них веб-сайт не буде працювати належним чином.

Аналітичні

Аналітичні файли cookie використовуються для розуміння того, як відвідувачі взаємодіють із веб-сайтом.

Рекламні

Рекламні файли cookie використовуються для надання відвідувачам релевантної реклами та маркетингових кампаній.