Оптимізація витрат на хмару. Мистецтво економії

Багато підприємств стикаються з необхідністю модернізації застарілої ІТ-інфраструктури. За даними IDC, у 2022 році у всьому світі компанії закупили серверів більш ніж на 122 млрд доларів.

Завжди існує ризик придбати або недостатню кількість обладнання, а згодом додатково купувати його за вищими цінами, або надмірне, що може призвести до неприпустимого простою або зберігання обладнання на складі.

Перехід на хмарні послуги надає бізнесу можливість уникнути значних початкових інвестицій (CAPEX) у придбання серверного обладнання та програмного забезпечення. Натомість сплачувати лише за реальне споживання ресурсів, переводячи витрати на IT-інфраструктуру в категорію операційних витрат (OPEX). Зниження CAPEX та перенесення витрат на інфраструктуру в OPEX приносять фінансову гнучкість.

Однак, згідно з дослідженням від Flexera, проведеним у 2023 році, 45% компаній перевищують свій бюджет на хмарні сервіси, і водночас 28% компаній вважають свої витрати на хмарні рішення неоптимальними.

Випадки, коли фахівець запускає дорогий сервіс і забуває зупинити його після недовгого використання, дуже часті. Такий сервіс може бути необхідний лише на кілька хвилин, але залишений поза увагою, він може працювати кілька днів, тижнів або місяців. Розробник швидше за все не несе фінансової відповідальності за подібні витрати, але власнику бюджету неприємно дізнаватися про несподівані і часом значні витрати.

А тому контроль за хмарними витратами стає на перше місце. За даними того ж звіту Flexera, цілих 62% опитаних організацій надають цьому найвищого пріоритету.

Баланс між економією та розвитком

Розвиток хмарної інфраструктури

Хмара має величезний потенціал. Ефективне управління витратами у хмарі допомагає не тільки знизити витрати, але й максимально ефективно використовувати наявні ресурси.

Оптимізація витрат на хмару – це стратегія управління витратами, що включає моніторинг та аналіз використання хмарних послуг та ресурсів, і, безумовно, відіграє важливу роль у сучасному бізнесі. По-перше, допомагає знизити операційні витрати, передбачувано керувати бюджетом, уникаючи несподіваних витрат. По-друге, максимально використовувати обчислювальні ресурси, забезпечуючи більш високу продуктивність та ефективність. І, нарешті, допомагає підвищувати конкурентоспроможність компанії, фокусуватися на стратегічних завданнях.

Грамотна стратегія збалансує необхідні вимоги до продуктивності, вартості, безпеки та гарантує, що інвестиції в хмару оптимальні та сприяють безперебійній роботі бізнесу.

Поширені проблеми

Проблеми розвитку хмарної інфраструктури

Однією з основних проблем при оптимізації витрат на хмару є складність самої інфраструктури. Хмарні системи можуть бути громіздкими і призводити до нерозуміння самими підприємствами, які використовуються ресурси і які можна оптимізувати.

Відсутність прозорості у використанні хмарних ресурсів та витрат – ще одна часта проблема. Співробітники компанії часто не мають доступу до інформації, які послуги та ресурси вони використовують і скільки це коштує. Така ситуація може призводити до фінансових несподіванок та зайвих витрат, яких можна було б уникнути.

Прогнозування майбутнього використання хмарних ресурсів і витрат також є складним завданням. Бізнес потреби можуть змінюватися, і часто не можна точно передбачити, скільки ресурсів знадобиться в майбутньому. Така невизначеність непробачна у бізнесі і може призвести до нестачі ресурсів чи надлишкових витрат. Ефективна оптимізація вимагає здатності адаптуватися до мінливих обставин та прогнозів.

Методики оптимізації

Один із ключових способів заощадити кошти при використанні хмарної інфраструктури – вибрати інстанси з відповідними характеристиками.

Інстанси (instance) у контексті програмування перекладається як "примірник об'єкта". Наприклад, у нас є вікно блокнота – це один екземпляр додатку "блокнот" або один інстанс, запускаємо ще один блокнот – отримаємо два екземпляри.

У контексті хмарних обчислень – це віртуальні комп'ютери або сервери, які є ізольованими віртуальними середовищами, які можуть бути запущені, налаштовані та керуються віддалено через інтернет для виконання обчислювальних завдань.

Якщо для вашого бізнесу виникає питання про оптимізацію витрат на хмару, от на що варто звернути увагу в першу чергу:

 1. Інстанси правильного розміру. Найчастіше компанії використовують екземпляри, які надто потужні для їхніх потреб, що вкотре збільшує витрати. Оптимізація починається з вибору екземплярів правильного розміру, які відповідають реальним потребам.
 2. Використання зарезервованих інстансів, що дозволяє отримати суттєві знижки на ресурси хмар. Це хороший варіант для стабільних та передбачуваних робочих навантажень, щоб знизити витрати на тривалий термін.
 3. Реалізація автоматичного масштабування адаптує вашу інфраструктуру до змінних навантажень. Таким чином, ви можете використовувати лише необхідні ресурси під час пікової активності та зменшувати їх у періоди низького навантаження.
 4. Використання спотових екземплярів – дешевих, але тимчасових хмарних ресурсів. Їх можна використовувати для завдань, що не потребують постійної доступності.
 5. Управління витратами зберігання. Не забувайте видаляти застарілі дані, використовуйте сховище з різними рівнями доступу, щоб оптимізувати витрати на зберігання.
 6. Безсерверна архітектура дозволяє платити лише за фактично використані обчислювальні ресурси. Безсерверна архітектура – це спосіб створення та запуску додатків та сервісів без необхідності керування інфраструктурою.
 7. Контейнеризація дозволяє ефективно керувати додатками та їх залежностями, спрощує розгортання та масштабування, що зрештою знижує витрати.
 8. Ефективне керування мережею та вибір правильних мережевих рішень допомагають зменшити витрати на передачу даних між ресурсами у хмарі.

Стратегія управління хмарними витратами

Існують конкретні алгоритми боротьби з перевитратами на хмару, які підвищують поінформованість про витрати, скорочують витрати та максимізують результативність.

 1. Політика управління фінансами. Необхідно визначити бюджети, правила використання хмарних ресурсів та встановити процедури схвалення витрат. Таким чином, вся команда матиме розуміння про бюджетні обмеження та економічну ефективність.

 2. Моніторинг використання. Дуже важливо відстежувати, як використовуються хмарні ресурси та скільки це коштує. Так, ви забезпечите видимість поточного стану та виявите надлишкові витрати чи неефективне використання. Реагувати потрібно швидко і вживати заходів, щоб вчасно скорегувати.

 3. Регулярний аудит необхідний, щоб детально вивчити хмарні витрати та виявити потенційні точки оптимізації. Під час таких оглядів можна ідентифікувати витрати, які можна скоротити чи оптимізувати.

 4. Залучення зацікавлених сторін. Для успішної оптимізації потрібна активна участь усіх членів команди. Кожен співробітник повинен усвідомлювати важливість та переваги оптимізації та бути залученим до процесу виявлення та впровадження покращень.

Також існує безліч корисних інструментів, які надають докладну інформацію про витрати та дозволяють створювати бюджети, а також встановлювати правила керування витратами. Ці інструменти допомагають відстежувати та аналізувати використання хмарних ресурсів.

FinOps: Объединяем финансы и технологии

FinOps

Как можно эффективно управлять расходами на облачные ресурсы и избежать финансовых неожиданностей? Давайте рассмотрим типичную ситуацию.

Компания внедряет облачные технологии и предоставляет свободный доступ к ним для разработчиков, надеясь на их ответственное и оптимальное использование ресурсов. Однако практика показывает, что это не всегда работает. Специалисты часто запускают избыточно мощные виртуальные машины, стремясь к максимальной производительности и надежности. Или они забывают своевременно отключать ненужные ресурсы, удалять неиспользуемые диски и так далее. Как результат, ресурсы не используются, но расходы продолжаются. Однако ограничение свободы использования ресурсов может отменить преимущества облачных технологий.

Необходим баланс, который удовлетворит тех, кто несет ответственность за финансы, и тех, кто использует ресурсы облака (разработчики). Разработчики должны иметь свободу выбора ресурсов, чтобы выполнять свои задачи, но при этом финансисты должны иметь возможность прогнозировать и оптимизировать расходы в соответствии с бизнес-задачами.

Концепция FinOps приходит на помощь, объединяя финансовые и технические практики для управления расходами. Она устанавливает диалог между финансовыми и техническими отделами, способствует пониманию и совместной работе, а также обеспечивает прозрачность в расходах. Таким образом, можно урегулировать возможные конфликты интересов между финансовой службой и ИТ-департаментом, обеспечивая баланс интересов всех подразделений компании.

FinOps (Financial Operations) представляет собой набор практик и методологий для эффективного решения внутренних финансовых и организационных задач бизнеса:

 • Мониторинг и анализ затрат. Выявить, где и как используются ресурсы, определить потенциальные места для роста или сокращения.
 • Бюджетирование и прогнозирование. Спланировать свои расходы, избегая неожиданных финансовых сюрпризов.
 • Оптимизация ресурсов – определение неиспользуемых или избыточных ресурсов и принятие мер для их оптимизации.
 • Выравнивание расходов с бизнес-целями. Каждая затрата на облако должна служить конкретной цели и приносить бизнес-ценность.
 • Обеспечение прозрачности – создание системы учета и отчетности, чтобы каждый участник команды легко отслеживал и понимал траты на облако.
 • Обучение и обмен знаний - для привлечения большего количества людей к процессу управления расходами.
 • Сотрудничество между отделами. FinOps способствует достижению баланса между техническими и финансовыми аспектами управления облачными расходами.
Хмарний сервер

Хмарний сервер

Дізнатися більше про високодоступну публічну хмару SIM-Cloud

Дізнатися більше

Внешняя помощь в оптимизации

Многие облачные поставщики также предлагают услуги по оптимизации затрат на облако. Они проводят анализ текущей инфраструктуры, выявляют возможности для улучшения и предоставляют рекомендации, а иногда помогают внедрить эффективные стратегии для снижения расходов.

SIM-Networks, с многолетним опытом в сфере создания ИТ-инфраструктуры, предоставляет компаниям ценные решения по оптимизации расходов на облачные вычисления. Наша команда экспертов обладает специализированными компетенциями в решении сложных задач по улучшению эффективности облачных ресурсов и внедрению инновационных решений, способствующих сокращению расходов, при этом сохраняя высокую производительность.

В нашей практике был показательный случай, когда прежде чем сделать окончательное решение, клиент хотел получить точную оценку необходимых вычислительных мощностей для обеспечения эффективной работы своего бизнеса. Мы предложили использовать масштабируемость облачных решений в качестве инструмента для оценки загрузки вычислительных ресурсов. Наше решение включало предварительное развертывание IT-инфраструктуры в облаке SIM-Cloud. Это позволило клиенту точно определить его потребности и избежать ненужных затрат при приобретении оборудования и ПО.

SIM-Networks стремится предоставить предприятиям необходимые инструменты и опыт для достижения их целей. Мы уверены, что обмен знаний и опыта может помочь предприятиям сделать свои облачные вычисления экономически выгодными и способствовать их росту и успеху.

Выводы и перспективы

Оптимизация затрат на облако играет критическую роль в современных вычислительных стратегиях для бизнеса. Этот процесс включает в себя ряд важнейших аспектов: выбор правильных инстансов, установление политики управления затратами, мониторинг и анализ затрат.

Оптимизация затрат на облако – это не просто стратегия снижения расходов, это также способ повысить эффективность и улучшить управляемость вычислительных ресурсов. Также, это не одноразовое мероприятие, а постоянный процесс, и снижение издержек в облаке – задача не только ИТ-отдела, но и для всей компании. Правильно настроенная инфраструктура в облаке позволяет организациям быстро реагировать на изменяющиеся потребности и оставаться конкурентоспособными.

С учетом множества доступных инструментов, услуг и методик организации имеют все возможности достичь большой экономии и более эффективного использования своих облачных ресурсов. Это не только уменьшает финансовую нагрузку, но и позволит сосредоточиться на инновациях и развитии бизнеса.

IN
Авторка
Alexandra Balykina

Олександра Баликіна – професіонал у галузі IT з магістерським ступенем у галузі інформаційних керуючих систем та технологій. Вона ділиться ідеями та досвідом у своїх статтях, присвячених актуальним темам хмарних обчислень. Крім того, вона захоплена морем і всім, що пов'язане з водою, що приносить їй натхнення та радість. Олександра також практикує Кундаліні-йогу, яка допомагає їй досягати гармонії та балансу у роботі та особистому житті.

Чи була ця стаття корисною?

Теги:

#хмара

Сподобалася стаття?

Згода на використання файлів cookie

Натискаючи "Я згоден", ви даєте згоду на використання файлів cookie на нашому веб-сайті, щоб надати вам найбільш релевантний досвід, запам'ятовуючи ваші уподобання та повторні відвідування. Однак ви можете відвідати "Керування файлами cookie", щоб надати контрольовану згоду. Детальніше

Налаштування файлів cookie

Функціональні

Необхідні файли cookie мають важливе значення для основних функцій веб-сайту, і без них веб-сайт не буде працювати належним чином.

Аналітичні

Аналітичні файли cookie використовуються для розуміння того, як відвідувачі взаємодіють із веб-сайтом.

Рекламні

Рекламні файли cookie використовуються для надання відвідувачам релевантної реклами та маркетингових кампаній.