Що таке ІТ-інфраструктура? Основи та Бізнес-кейси

У цій статті ми дамо визначення IT-інфраструктури, розповімо про основні елементи цієї системи, назвемо найпоширеніші види IT-інфраструктури та порівняємо переваги кожного з них з точки зору бізнесу.

Основи IT-інфраструктури

IT-інфраструктура – це комплекс обчислювальної апаратури та програмних засобів, що забезпечує роботу IT-інструментів компанії. Серед таких інструментів – корпоративний сайт, ERP- та CRM-системи, бази даних, віддалені робочі столи співробітників, сервіси для клієнтів та інше. Сучасний бізнес не може функціонувати без цих засобів, тому побудова ІТ-інфраструктури – одне з ключових стратегічних завдань будь-якої компанії.

Апаратна частина IT-інфраструктури складається з серверів, мережевого обладнання та персональних робочих девайсів. Сервери надають обчислювальні потужності для роботи програм, мережеве обладнання об'єднує машини та забезпечує доступ користувачам, а комп'ютери співробітників використовують для безпосередньої роботи з ІТ-інструментами.

До програмної частини входять операційні системи, гіпервізор, системи управління базами даних, ПЗ для віддаленої роботи, брандмауери, антивіруси, інструменти для резервного копіювання даних і т.д. Список програм залежить від потреб конкретної компанії – тут ми наводимо лише базові інструменти, які потрібні для роботи ІТ-інфраструктури як такої.

Дата-центр, або центр обробки даних – це середовище, в якому знаходиться обладнання ІТ-інфраструктури. ЦОД не тільки виконує роль фізичного простору для апаратури, але й забезпечує її безперебійну роботу. Для цього необхідні резервні джерела живлення, альтернативні канали зв'язку, системи охолодження серверів, багаторівневі системи безпеки та інше. Компанія може організувати локальний дата-центр самостійно або орендувати місце у професійному ЦОД.

"Серверна інфраструктура – не обов'язково локальна: до неї також можна підключитись віддалено."

Які бувають IT-інфраструктури?

ІТ-інфраструктури можна розділити на три основні типи – серверні, хмарні та гібридні. Вони відрізняються принципами побудови та методами організації ресурсів. Ми розглянемо найбільш фундаментальні відмінності цих інфраструктур із технологічної точки зору.

У матеріалах на тему відмінностей між серверами та хмарами часто припускають, що серверна інфраструктура – те ж саме, що локальна інфраструктура в офісі компанії, а хмарна – це віддалена система в дата-центрі провайдера. Однак серверну інфраструктуру так само можна замовити у постачальника послуг та розмістити у професійному дата-центрі – архітектура ніяк не впливає на можливість віддаленого доступу.

У традиційній серверній інфраструктурі користувач працює із потужностями окремих машин – фізичних чи віртуальних. Як правило, у якості робочих одиниць створюють VPS, тобто віртуальні сегменти конкретних серверів. Кожен VPS має фіксований набір параметрів – процесорні ядра, ОЗУ, сховище. Такі сегменти використовують для розподілу потужностей між процесами.

Ключовим принципом хмарної інфраструктури є об'єднання серверних ресурсів в абстрактний пул, тобто набір потужностей усіх серверів. На базі цього набору також створюють віртуальні машини – різниця в тому, що у хмарі можна створити ВМ із ресурсів усієї системи, а не на основі конкретного сервера. При цьому конфігурацію ВМ можна змінювати будь-якої миті.

Гібридна інфраструктура – це система з кількох типів інфраструктур. Наприклад, вона може складатися з двох видів хмар або з хмарної та серверної інфраструктур. Така система потрібна для того, щоб користуватись перевагами різних архітектур в залежності від задач. Наприклад, можна розмістити процеси зі стабільним навантаженням у серверній інфраструктурі, а ті, що потребують гнучкості – у хмарі.

"IT-інфраструктура напряму впливає на ефективність вашого бізнесу.".

Що потрібно від хорошої IT-інфраструктури?

При побудові IT-системи важливо врахувати низку факторів, які впливають на ефективність роботи компанії та залежать від архітектури рішення – здатність адаптуватися до нових навантажень, стійкість до відмов обладнання, захист даних. Ми розглянемо ці фактори та оцінимо, які типи IT-інфраструктур краще справляються з кожним із них.

Відмовостійкість

Стабільна робота – основна вимога до будь-якої IT-системи. Для цього недостатньо користуватися якісним “залізом” – як і будь-яка апаратура, воно теж не застраховане від поломок. Кожному елементу системи потрібні резервні компоненти, щоб інфраструктура продовжила роботу у разі відмови обладнання, а також надійні умови в дата-центрі. При цьому в різних видах ІТ-інфраструктур відмовостійкість також організована на рівні архітектури.

У випадку із серверною інфраструктурою відмовостійкість часто забезпечується за рахунок кластеризації. Кластер – це система, де навантаження автоматично розподіляється між кількома серверами. Якщо один сервер вийде з ладу, то всі процеси продовжать роботу на іншому сервері.

Відмовостійкість у хмарі працює за схожим принципом, проте ця архітектура має ряд переваг. Як правило, хмари – набагато масштабніші системи, тому резерв ресурсів на випадок відмов значно більший. Крім того, хмара може використовувати потужності декількох серверів одночасно – процеси не залежать від справності конкретних машин.

Гібридна інфраструктура – найбільш відмовостійке рішення за рахунок розподілу потужностей. Наприклад, вона може складатися із серверного кластера та хмари у різних дата-центрах – навіть якщо кластер повністю вийде з ладу, хмара продовжить роботу. При цьому варто враховувати, що гібридні інфраструктури – недешеві та непрості в керуванні системи. Їх варто розглядати в якості рішення лише за сукупністю факторів, а не лише задля стабільної роботи ІТ-систем.

Масштабованість

З практичної точки зору, масштабованість ІТ-інфраструктури для бізнесу – це здатність швидко задіяти ресурси для нових навантажень. Це потрібно як для повсякденних завдань, так і для довгострокового зростання. Коли компанія розвивається, для ERP- та CRM-систем, робочих столів співробітників, додатків, DevOps-майданчиків та інших інструментів потрібно більше обчислювальних потужностей.

Серверна інфраструктура масштабується лише за рахунок купівлі чи оренди нового обладнання. На це потрібен час, а сервери потрібно інтегрувати до існуючої системи. Будь-який проект IT-інфраструктури варто планувати так, щоб мати резерв ресурсів – у випадку з серверами, важливо дотриматися балансу, щоб мати довгостроковий запас і не переплачувати за сервери, що простоюють. Якщо балансу не дотриматися, цілком можливо, що вони почнуть окупатися лише в перспективі кількох років.

Архітектура хмари дозволяє підключати та відключати ресурси у будь-який момент. У випадку публічної хмари, розмір інфраструктури можна змінити за кілька хвилин, а вартість оплати при цьому зміниться відповідно. Для цього не потрібно орендувати машину з фіксованою конфігурацією – можна створити довільну ВМ, виходячи з вимог завдання. За рахунок цієї особливості публічні хмари найкраще підходять для швидкої адаптації до нових навантажень без зайвих витрат.

За допомогою гібридної інфраструктури можна розділяти завдання з передбачуваним навантаженням і ті, що потребують гнучкості. Наприклад, у серверній інфраструктурі краще розмістити внутрішні інструменти компанії, які будуть використовуватися в довгостроковій перспективі – у такому разі одноразове вкладення обладнання буде вигідніше, ніж оренда ресурсів у хмарі. При цьому хмари можна використовувати для тимчасових проектів або для розширення потужностей у періоди пікових навантажень.

Безпека

DDoS-атаки, віруси, фішинг, хакери – загрози, які має враховувати кожен бізнес, особливо якщо компанія працює з даними клієнтів. Захист від таких небезпек складається із процедур внутрішнього менеджменту, програмних та фізичних засобів. У контексті цього розділу ми припускаємо, що інфраструктура розміщена у професійному дата-центрі – організація подібного рівня захисту на базі локального ЦОД вимагає вкладень, які є недоцільними для більшості компаній.

Засоби захисту даних, які використовуються в серверній інфраструктурі, застосовують і для інших інфраструктурних рішень – розподілене зберігання даних, брандмауери, апаратне шифрування дисків, антивіруси, VPN-тунелі, розмежовані рівні доступу користувачів та інше. Однак у випадку із серверами більшість цих засобів доведеться підключати самостійно – орендуючи або купуючи сервери, ви отримуєте “голе залізо”.

Орендуючи хмару, компанія позбавляється необхідності організовувати базові заходи безпеки своїми силами. Наприклад, за замовчуванням можна розмежувати доступи між співробітниками, налаштувати VPN за допомогою вбудованих інструментів та фільтрувати трафік. При цьому користувач може застосовувати будь-які інші інструменти захисту даних.

На додаток до заходів безпеки в кожному з елементів гібридної інфраструктури, принцип розподілу даних також сприяє захисту. Конфіденційні дані можна розмістити у приватній хмарі – найбезпечнішому типі хмарних рішень, а менш чутливі – у публічній. Навіть якщо зловмисник обійде системи безпеки однієї платформи, він не отримає доступу до іншої частини інфраструктури.

Конфігуратор серверу

Конфігуратор серверу

Створіть власний виділений сервер

До конфігуратора

Як краще збудувати IT-інфраструктуру бізнесу?

Щоб побудувати IT-інфраструктуру власними силами, компанії потрібен виділений штат інженерів, бюджет на купівлю обладнання, приміщення під дата-центр та персонал, який постійно адмініструватиме систему. При цьому за кожним із цих завдань приховуються інші труднощі та витрати. Наприклад, для серверів недостатньо просто виділити приміщення в офісі – потрібні резервні джерела живлення, альтернативні канали зв'язку на випадок обриву основних, системи охолодження та фізична охорона.

Розробка IT-фундаменту за рахунок власних ресурсів – гарний спосіб гарантувати, що система відповідатиме конкретним планам та завданням компанії. Однак можна досягти того ж результату з меншими витратами часу та ресурсів – звернутися до провайдера, який збудує IT-інфраструктуру з урахуванням усіх потреб бізнесу. Платформа для IT-інструментів має спрощувати досягнення бізнес-цілей, а не відтягувати на себе увагу та кошти компанії.

Команда SIM-Networks приділяє кожному проекту стільки уваги, скільки приділяв би власний IT-штат клієнта. Цей підхід поширюється весь цикл співробітництва; наш досвід показує, що прозора комунікація є ключем до довгострокового розвитку IT-інфраструктури разом зі змінами потреб бізнесу. Універсальні рішення "з коробки" легко перерости – ми постійно адаптуємо IT-системи до реальних завдань, з якими стикаються наші клієнти.

Якщо ви хочете дізнатися, який вид ІТ-інфраструктури найкраще відповідає особливостям вашого бізнесу, звертайтеся до SIM-Networks. Ми будемо раді проконсультувати на основі ваших побажань та власного досвіду.

IN
Автор
Illia Chernikov

Ілля прагне завжди надавати якісний та доступний контент в індустрії ІТ-інфраструктури рішень та допомагає читачам поглиблювати розуміння цієї галузі. Його основні інтереси стосуються бізнес-аспектів ІТ-інфраструктури та того, як технології допомагають компаніям досягати своїх цілей. Серед інших інтересів Іллі – література та лінгвістика.

Чи була ця стаття корисною?

Сподобалася стаття?

Згода на використання файлів cookie

Натискаючи "Я згоден", ви даєте згоду на використання файлів cookie на нашому веб-сайті, щоб надати вам найбільш релевантний досвід, запам'ятовуючи ваші уподобання та повторні відвідування. Однак ви можете відвідати "Керування файлами cookie", щоб надати контрольовану згоду. Детальніше

Налаштування файлів cookie

Функціональні

Необхідні файли cookie мають важливе значення для основних функцій веб-сайту, і без них веб-сайт не буде працювати належним чином.

Аналітичні

Аналітичні файли cookie використовуються для розуміння того, як відвідувачі взаємодіють із веб-сайтом.

Рекламні

Рекламні файли cookie використовуються для надання відвідувачам релевантної реклами та маркетингових кампаній.